Římskokatolická farnost Zlonice


 

 

 

 

 

 

21.prosince 2023

Bohoslužby o Vánocích 2023

 

Vraný Zlonice Černochov
4. neděle adventní 24.12. 8:00 9:30 11:00
Vigilie Narození Páně 24.12. 22:00 16:00
Slavnost Narození Páně 25.12. 9:30 11:00
Svátek Svaté rodiny 31.12. 8:00 9:30 11:00
Matky Boží P.Marie 1.1. 9:30 9:00

 

 

14. května 2023

Dnes je poutní mše svatá u sv. Isidora od 10:00.


Ostatní mše svaté dnes nejsou (Vraný, Zlonice, Černochov).

 

27. března 2023

Bohoslužby o velikonocích 2023.


Zelený čtvrtek: Zlonice 18:00
Velký pátek: Zlonice 18:00
Bílá sobota: Zlonice 21:00
Hod Boží velikonoční: bohoslužby jako v neděli
(Vraný 8:00, Zlonice 9:30, Černochov 11:00)

 

13. prosince 2022

Bohoslužby o vánocích 2022.

Štědrý večer: Vraný 22:00
Hod Boží vánoční: Zlonice 10:00
Sv. Štěpána: Černochov 10:00

 

14. července 2022

Bohoslužby v červenci.

Ještě nadcházející neděli, 17. července, budou bohoslužby takto: Vraný 9:30
a Černochov 11:00. Od další neděle budou už v obvyklém pořádku: Vraný 8:00, Zlonice 9:30, Černochov 11:00.

 

6. května 2022

Poutní mše svatá u sv. Isidora 2022.

Jako každý rok, bude i letos na druhou květnovou neděli, 8. 5. 2022 mše svatá u sv. Isidora v 10:00. Ostatní bohoslužby ten den nebudou. Kostel se nachází asi 2 km od Zlonic na půli cesty kaštanovou alejí ze Zlonic do Budeniček.

 

10. dubna 2022

Velikonoce 2022.

Velikonoční bohoslužby budou ve Zlonicích na Zelený čtvrtek v 18:00, Velký pátek v 18:00 a Bílou sobotu ve 21:00. Na Hod Boží velikonoční budou mše svaté jako v neděli, tedy Vraný v 8:00, Zlonice v 9:30 a Černochov v 11:00.

Svátost smíření: čtvrtek 16:00 nebo se domluvit pomocí SMS na čísle 605 981 000.


-ck-

 

8. dubna 2022

Televizní lidé.

Článek o televizních lidech jsem radši smazal. Možná by se mnoha lidí dotkl - mohou za to, že televize běží nepřetržitě od jejich dětství?

Tak to zde je už jen jako bod k zamyšlení do zbytku postní doby: je opravdu nutné, aby to běželo pořád? Co třeba pro začátek vypnout tu krabici na pět minut, jako když si člověk pomalu zvyká na studenou vodu . . . a pak deset minut, čtvrt hodina . . . (to má být vtipné, zkrátka k zamyšlení co způsobí přílišné sledování televize).

 

11. února 2022

O úctě k zemřelým.

V dobách minulých jsme netušili, že smrt našich bližních se dá také popírat. Dnes to víme a dokonce umíme. Začnu tím jasnějším. Vedle fary je prázdný velký dům. V tom domě před válkou bydlela s rodinou malá Evička. Ve farní kronice je zapsané datum, kdy Evička odjela do Terezína a na zdi v Terezíně je její jméno. Já bych tyto informace nazval "fakta". Někdo by mi mohl říci, že existence domu, kroniky a nápisu v Terezíně jsou věcí názoru. Žijeme ve zvláštní době, že? Mám obrázek té Evičky, mám ho od její mladší sestry, která se narodila až po válce. A jsem schopen respektovat člověka, který mi řekne: nemáš, lžeš. Je to prostě člověk, který mě nezná a nedůvěřuje mi. Dalo mi mnoho práce vyhledat sestru té Evičky, navštívit jí a chvíli s ní povídat. A někdo mi řekne: lžeš, to jsi neudělal. Ať si tohle někdo říká, nezná mě. Ale až začne říkat, že není vedle fary dům, že není farní kronika, že není Terezín a že tam nejsou napsaná jména, budu to považovat za velmi ošklivé urážení těch tehdejších zemřelých. A bude to také urážení schopnosti člověka poznávat pravdu, téměř do očí bijící pravdu.

Včera jsem se poprvé dozvěděl, že prý žádní lidé nezemřeli po nové vakcíně. Že smrt těchto lidí je jen můj osobní názor. Že každý máme jistě jiné názory. Připadal jsem si asi tak jak si připadají příbuzní té zemřelé Evičky, když se dozvědí, že se nic takového nestalo. Připadal jsem si tak, protože se stále dozvídám o lidech, kteří zemřeli, o lidech, kterým zemřelo dítě. Možná vzpomenete na muže, kterému zemřel třináctiletý syn a on plakal u Lincolnova pomníku a rozhodně se nikdo neodvážil mu říci, že žádný syn neumřel. Možná o tom muži nic nevíte, takže si řeknete, že neexistuje. Jeho syn je jen jeho názor.

Začnu Amerikou, protože mnoho ostatních zemí kopíruje americká rozhodnutí. Zajímají nás pouze dvě organizace, které spadají pod Ministerstvo zdravotnictví. Ta první se jmenuje FDA. To je organizace, která schválila v nebývale krátkém termínu použití nových vakcín - krátkost termínu a nedostatek potřebných testů byl zdůvodněn stavem nouze. Druhá organizace je CDC, která má registr nežádoucích účinků léků. Jméno toho registru je VAERS. K tomu registru je potřeba říci dvojí. První věc je, že je dobrovolný, některé odhady mluví o 10% hlášených nežádoucích účinků. Druhá věc je, že na druhou stranu ne všechny účinky po požití léku jsou nutně lékem způsobeny. Přesto je VAERS důležitým nástrojem při posuzování bezpečnosti léků. Za uplynulých 30 let bylo do VAERS hlášeno zhruba 1 800 000 nežádoucích reakcí na vakcíny. Z toho 1 000 000 je nová vakcína proti Covidu. Zbylých 800 000 jsou všechny zbývající vakcíny za těch 30 let. Obdobné je to s úmrtím po vakcíně. Za 30 let je hlášeno 9 500 úmrtí na ostatní vakcíny a 23 000 úmrtí po vacíně proti Covidu. Samotný VAERS lze najít zde. Analýzu údajů pak zde.

V Evropské unii schvalovala vakcínu organizace, která se jmenuje EMA. Ta samá organizace má registr nežádoucích účinků EudraVigilance , o jehož spolehlivosti lze říci zhruba totéž co o registru VAERS. Také není hlášeno vše a také ohlášené potíže nemusí mít nutně příčinnou souvislost s vakcínou. Kdyby ovšem takový registr neměl smysl, byl by nejspíš dávno zrušen. Pokud by se někdo chtěl se systémem seznámit, zde je odkaz. Úmrtí se tam ale hledají těžko, protože nejdříve pod písmenkem C najdeme Covid, pak každou jednotlivou vakcínu a pak je potřeba rozklikávat jednotlivé nežádoucí účinky a u nich kontrolovat hodnotu údaje "fatal". Ti, kdož to počítali (a to může každý), došli na konci ledna k číslu 38 900 ohlášených zemřelých. Nežádoucích účinků pak 3 500 000.

Přesnější čísla ukáže čas. Na firmy i úředníky, kteří schvalovali vakcínu je podáno mnoho žalob a kdo zvítězí ukáže také čas. Jedna z žalob vymáhá podklady, na základě kterých FDA schválil vakcínu Pfizer. Vymáhány jsou i písemnosti dokládající složení vakcíny Pfizer - její složení dodnes známé není. Smlouvy firem s vládami států nejsou veřejně přístupné a jsou to smlouvy, které byly uzavírány pod tlakem strachu vlád o zdraví občanů a možná i pod nějakým jiným tlakem.

Snad se dá pochopit, že v očkovaném člověku se všechno bouří, když slyší o doživotních následcích nebo smrti lidí. To jsou pocity, na které má každý právo. Nemáme ale právo popírat smrt kohokoliv. Je to urážka těch zemřelých, urážka pozůstalých a urážka lidské schopnosti poznávat pravdu.

Je mnoho biskupů a kněží, kteří se nebojí nepříjemnou pravdu říkat. A je možná více těch, kteří pouze opakují to, co jim vpraví do úst vlády, kterým to zase vpravili do úst výrobci vakcín. Pokud se ukáže, že výrobci byli lháři nebo vysloveně zločinci, bude tato kapitola dějin katolické církve kapitolou hanebnou.
-ck-

 

14. prosince 2021

Bohoslužby o vánocích 2021 a na nový rok.

Na Štědrý den bude otevřený kostel ve Zlonicích od 14 hodin, je možné přijít se podívat na betlém a poslechnout si zpěv koled. Mše svatá ve Zlonicích bude pak od 16 hodin a ve Vraném ve 22 hod.
V sobotu na Hod Boží vánoční bude mše svatá ve Zlonicích v 9:30 v Černochově v 11:00 a v Hobšovicích v 16:00. Nedělní mše svaté budou jako obvykle. Na Nový rok, Panny Marie Matky Boží, bude mše svatá ve Zlonicích ve 14:00. Je to sobota.

 

A ještě chci při této příležitosti poprosit, zvažte znovu, zda je opravdu nutné vystavovat děti zcela reálnému vážnému nebezpečí těžkých nemocí v budoucích letech tím, že dostanou zcela zbytečnou experimentální genetickou injekci. Ještě nikdy v dějinách nebyl tento způsob léčby použit. Kdo říká, že jde o běžnou vakcínu, neví, co mluví. Průběh covidu děti neohrožuje a dává jim silnou přirozenou imunitu. Tato nová injekce je prokazatelně a prokázaně ohrožuje již nyní a pravděpodobně také v budoucnosti. Jde především o zbytečný zásah do fungování imunity a zbytečné narušení krevního oběhu sraženinami v kapilárách srdce a mozku. Buňky srdce a mozku nemají schopnost obnovovat se jako buňky jiných orgánů. Děti nikoho neohrožují, protože pokud injekce fungují, jsou přece staří lidé, kteří si je nechali dát v bezpečí. Pokud injekce nefungují a staří se cítí ohroženi, proč chtějí nefungující injekce dávat dětem? V budoucnosti budou navíc požadavky farmaceutických firem a politiků stupňovány a poškození organismu se bude kumulovat bez ohledu na to, zda to bude okamžitě viditelné nebo ne. Tedy, prosím, zvažte věci a hledejte informace ne-politické a biologické, ovšem nikoliv u astronomů nebo církevních hodnostářů, ti nejsou v tuto chvíli dobrými rádci, protože nestudovali ani biologii ani medicínu a ani si neudělali čas vzdělání si doplnit.

Pokud někdo hledá informace, je potřeba uvážit, že firma Google se zavázala neškodit farmaceutickému průmyslu a velmi pečlivě cenzuruje. Gatesův Microsoft z neznámých důvodů na tuto hru (zatím) nepřistoupil a vyhledávač Bing je necenzurovaný. Vysloveně odborné články z vědeckých časopisů nebo vyjádření mnoha lékarů jsou často bez cenzury, ale jsou povětšinou v angličtině. Lze též zapojit vlastní rozum. Vědec, který novou vakcínu vynalezl, o tom říká toto (s českým dabingem).

 

8. října 2021

Žehnání nového zvonu

Nový zlonický zvon Marie bude požehnán tuto neděli otcem biskupem Václavem Malým na mši svaté, která začíná v 9:30 hod. Poděkování patří všem,kdo v uplynulých letech na zvon přispěli.

 

15. července 2021

Nebojte se lidí . . .

Evangelium nám říká, čeho se bát máme a čeho nemáme. Veškerá naše bázeň má směřovat ke starosti o věčný život. A nemáme se bát těch, kdo nám mohou vzít život pozemský. Nebo nemocí, které nám ho mohou vzít a nakonec opravdu vezmou.

Naše schopnost poznávání pravdy nám zase říká, kde je život pozemský v ohrožení a kde se nemusíme bát ani o ty věci pozemské. Během uplynulého roku i při velkém nedostatku času nám byla všem dána možnost zorientovat se alespoň rámcově v informacích potřebných pro další život. Co je buňka, co je RNA, jak fungují viry, co dělat jako prevenci nebo jako léčení a jak funguje nově vynalezená injekce, která má údajně proti nákaze jediná pomáhat.

Každý mohl při troše úsilí nebo s pomocí někoho vzdělanějšího zjistit, že Covid je dobře léčitelné onemocnění pokud se začne léčit hned v počátcích. Každý mohl zjistit co všechno může udělat sám a kde už hledat pomoc druhých. Léky byly v mnoha státech nesmyslně blokovány, přesto však ne ve všech, proto bylo možné je sehnat.

Byla vynalezena vakcína, která i v oficiálních dokumentech stále ještě figuruje jako experimentální. Některá média se snaží vygumovat z mysli lidí jak beznásledkovou a rychlou léčitelnost Covidu tak možné následky nové nedostatečně vyzkoušené vakcíny. Leckdo možná myslí, že tím prokazuje službu lidem.

Strach asi nutí lidi k pokrouceným úvahám. Jak jinak mohla vzniknout úvaha o tom, že je potřeba očkovat všechny děti proti nemoci, která je ani v nejmenším neohrožuje a očkovat je vakcínou, která je dost dobře ohrozit může? Proč je potřeba, aby buňky dětí produkovaly toxickou látku v jejich těle, když děti nejsou ničím ohroženy? Jaké vznešené nebo nevznešené úvahy ospravedlní riskování jejich zdraví a jejich budoucnosti? Náš strach? Náš strach o starší a nemocné lidi, kteří se beztak nechali vakcinovat, protože se nestihli v situaci zorientovat?

Je skoro jisté, že by se mi nic nestalo, kdybych se nechal také vakcinovat. Dokonce bych ani nezjistil, zda to může nebo nemůže mít účinky na generace mých dětí. Žádné nebudou. Přesto se rozhodně vakcinovat nenechám. Chtěl bych být svědkem toho, že je to opravdu dobrovolné. A také svědkem toho, že strach z lidí a jejich nápadů nesmí člověka donutit sklonit hlavu a jít s davem. A také chci stále říkat, že kdybych děti měl, nehnal bych je do nějakého nesmyslného rizika a neučil bych je, aby se sklonily před davovým strachem, a aby dělaly věci z touhy po výhodách.

Možná někoho opravdu napadne znevýhodnit omezenými možnostmi a znevýhodnit finančně ty, kdož své děti budou chránit. A děti budou vědět: ano, i za tu cenu nás rodiče chránili. Platili za tu naději, že budeme lidmi statečnými a rovnými. Platili za to, že se rozhodovali na základě vlastního poznání a vlastní zodpovědnosti před Bohem a ne na základě davové psychózy, módy nebo mediální aktivity.

Lidé dnes rádi vyslovují výraz "odborník." Kdo je odborník na výrobu nábytku? Asi truhlář. Ale mnoho lidí umí o nábytku mluvit. Kdo je odborník na nemoc Covid a její léčení? Jsou to ti lékaři, kteří vyléčili desítky tisíc opravdu nemocných lidí. V Itálii, v Americe, v Kanadě, všude jsou lékaři, kteří riskují posměch nebo šikanu v práci za to, že neuvěřili politikům, ale pustili se do léčení lidí. Vážíme si těch, kteří nasadili své síly, aby se pokusili zachránit lidi neléčené včas a s rozvinutými komplikacemi. Ne vždycky se jim to podařilo. Proč si stejně nevážíme těch, kteří nabídli léčení okamžitě po objevení příznaků, a kterým se vyléčit podařilo téměř vždycky? Protože o nich nevíme? Ale jak je možné, že o nich nevíme, když jsme měli rok času? A třeba v Čechách ani nejsou. A jestli nejsou, jak to, že nejsou, když také oni měli rok času?
-ck-

 

5. května 2021

Pouť u sv. Isidora.

Tuto neděli, 9. května, bude místo mše svaté ve Zlonicích poutní mše svatá u sv. Isidora. Bude začínat v 10:00. Z důvodu menší kapacity kostela nebudou zrušeny zbývající dvě bohoslužby, je tedy možno navštívit mši svatou ve Vraném i v Černochově v obvyklou dobu.

 

27. března 2021

Bohoslužby o velikonocích.

Na Zelený čtvrtek a na Velký pátek budou obřady ve Zlonicích v 18:00, Vigilie na Bílou sobotu bude začínat ve 20:30 a na Hod Boží budou mše svaté jako obvyklé nedělní.

 

23. března 2021

Změna bohoslužeb pro sobotu 27. a neděli 28. března

První nedělní mše svatá je v sobotu v 17:00 v kostele ve Zlonicích. Ostatní mše svaté zůstávají jako obvykle. Pro dodržení počtu účastníků je potřeba zapsat se do pořadníku návštěvníků bohoslužeb.

 

15. března 2021

Očkování dětí?

Patnáctý březen není moc vhodné datum k tomu, aby se sdělovalo národu, že všechny děti budou muset být povinně očkovány novou vakcínou proti Covidu. Toto datum si vybraly Lidovky pro článek, který je celý napsán demagogicky - totiž tak, aby čtenář na konci došel k přesvědčení, že očkování je jediná správná věc. Přitom článek není ani v nejmenším vědeckým článkem, takže nepřináší žádný důkaz o tom, co tvrdí.

Je dost možné, že ten článek je jen první vlaštovkou a bude následovat nátlak na rodiče. Chci k tomu říci: průběh nemoci u dětí přináší nepatrné riziko, vlastně nulové. Na druhé straně zcela nový mechanismus vakcíny a to, že neprošla obvyklou dobou zkoušení, přináší riziko velké. Přináší nejistotu do budoucích let. Další nejistota plyne z toho, že pokud se rodiče dětí ve své většině podvolí, budou pak nuceni přijímat další a další experimentální vakcíny.

Zastánci vakcinace dětí budou vršit další a další umělé důkazy. Možná zvolí cestu nátlaku. Zmíněný článek nálepkoval už zodpovědné rodiče takto: "odpírači". Pro každého z nás ale zůstává možnost rozumné pečlivé úvahy. Zůstává pro nás možnost argumentovat svobodou svědomí a svobodou rodičů, kterým bylo svěřeno dítě od Boha, nikoliv od obce nebo od státu. Zůstává pro nás možnost poradit se s lidmi, kteří nejsou v konfliktu zájmů (nemají žádný profit z distribuce léků ani nemají ve věci politický zájem). Zůstává pro nás možnost prosit Boha o světlo v mysli a pevnost v rozhodování.

 

5. března 2021

Mše svaté v neděli 7. března

Protože současný předpis nám dovoluje zaplnit jen 10% míst k sezení v kostele a protože do zákona, který poslanci odhlasovali, se omylem vloudily nadbytečné nuly v sekci "pokuty", bude nutno opět se zapisovat do pořadníku návštěvníků bohoslužeb.

Pro všechny nezapsané bude čtvrtá mše svatá ve Zlonicích na farní zahradě v 15:00 při zachování pravidel ohledně roušek a rozestupů. Bohoslužba se bude konat i v případě nepříznivého počasí, zahrada je ovšem bez střechy.

 

4. března 2021

Poznámka na okraj: k bohoslužbám

Opět se trochu změnila pravidla hry a je to únavné. Já jako kněz jsem povinen sloužit mše svaté pro věřící, k tomu jsem byl vysvěcen. Pro vás jako věřící je pak na vašem svědomí a též na vašem pocitu bezpečí zda přijdete. V našich kostelích je nás naštěstí (?) velmi málo.

Domyslím technické řešení a dám vědět zde na stránkách a pokud mám telefonní čísla tak také na ta čísla.

Připomínám tedy, že roušky jsou asi užitečné, prosím, mějte je. Rozestupy mezi jednotlivými rodinami také jsou užitečné, prosím, dodržujte je.

Pokud někdo kašle nebo má jiné příznaky, prosím, buďte doma.

Naproti tomu prosazování "přijímání na ruku" pod rouškou boje proti viru je zcela nesmyslné, protože vaše ruce nejsou o nic čistší než moje. Moje jsou navíc dezinfikovány mezi každou rodinou přicházející ke svatému přijímání. Nestojí to prakticky žádnou námahu a čas, nevím, proč to tak není praktikováno všude. Chápu ale, že síla propagandy je velká, proto nikomu přijetí tohoto dříve silou prosazeného a teď nadále prosazovaného trendu nevyčítám.

 

31. ledna 2021

Hromnice

Na svátek Uvedení Páně do chrámu bude mše svatá ve Zlonicích v kostele v 18:00.

 

28. ledna 2021

Chvála zinku

Nedávno se někdo ptal: "a ten zinek, to je k čemu dobré?" Tak zde se nabízí velmi zjednodušený přehled souvislostí, taková vlastně jen pobídka: jezte zinek a vitamin D a třeba přidejte i melatonin a quercetin.

 

21. prosince 2020

Vánoce 2020

Zlonický kostel bude otevřený odpoledne od 13:30 do 15:00. V té době je možno kostel navštívit k soukromé modlitbě nebo s dětmi, které chtějí vidět figurky našeho betléma. Tento rok se nebudou konat bohoslužby ve 22:00 a ve 24:00. Na Hod Boží vánoční budou mše svaté jako v neděli.

 

3. prosince 2020

Mše svaté

Nedělní mše svaté budou jako obvykle, nebude sobotní večerní v Černochově.

 

13. listopadu 2020

Možnost svátosti smíření a svatého přijímání

Kromě níže uvedeného měním čas otevření kostela, kostel bude otevřen o nedělích ve Zlonicích od 10:00 do 11:00.

Přecejenom zájem o návštěvu kostela nebyl až zas tak velký jak by člověk čekal. Je to pro nás všechny k zamyšlení, ukazuje to totiž možná na to, že pokud nemusíme, pak prostě nejdeme. Pokud někdo využil možnost jít jinam, je to dobře. Pokud někdo řekne, že si nemůže zjistit informaci na webových stránkách, a že ani nemá nikoho známého nebo příbuzného, kdo by to dokázal, pak je to asi mimozemšťan a u těch není vůbec jisté jak to je s jejich vírou a jak má Pán Bůh vztah s nimi zařízený . . . útěchou nám může být, že spoléháme na Boží milosrdenství i pro nám zatím neznámé civilizace.

 

3. listopadu 2020

Možnost svátosti smíření a svatého přijímání

Výjimečný stav stále trvá, upozorňuji proto, že ve farní kapli ve Zlonicích je možno přistoupit ke svátosti smíření a ke svatému přijímání. Je to vhodné zejména během listopadu, kdy lze získat plnomocné odpustky pro naše zemřelé. Jsem na faře téměř neustále, proto je možné domluvit si termín pomocí sms na 605 981 000.

Z rozhodnutí papeže Františka byla rozšířena možnost získávání odpustků, dokument, který jsme jako kněží obdrželi si můžete stáhnout zde (formát pdf).

Také následující neděle nebude možné konání veřejných bohoslužeb. Pro možnost, osobní modlitby, individuální svátosti smíření a individuálního svatého přijímání bude o nedělích otevřen kostel ve Zlonicích od 9:00 do 11:00.

 

22. října 2020

Současná opatření ohledně shromažďování

Vzhledem k poslednímu nařízení vlády nebudou veřejné bohoslužby v naší farnosti po dobu následujících dvou nedělí, 25. října a 1. listopadu 2020.

 

3. května 2020

Pouť ke svatému Isidoru

Druhou květnovou neděli bývá pouť ke svatému Isidoru. Bude se konat příští neděli, 10.5.2020 v 15:00. Bude to čtvrtá mše svatá, prosím, zapište se do tabulky, aby se tam sešlo patnáct lidí. Ještě i pro tu neděli platí pořadník návštěvníků bohoslužeb.

 

5. dubna 2020

Pro lepší prožití svatého týdne doma, zvláště když je potřeba vysvětlovat význam jednotlivých dní dětem, by se mohl hodit tento dobře zpracovaný text.

 

 

16. března 2020

K současnému krizovému opatření vlády

Po dobu trvání současných výjimečných opatření se nebudou konat nedělní bohoslužby ani výuka náboženství. Zde si můžete přečíst instrukci našich biskupů a jejich doporučení. Individuální svátost smíření nebo pomazání nemocných je možné domluvit s knězem, nejlépe přes sms nebo whatsapp.

Úvodem

listopad 2018

Vážení čtenáři,

chtěl bych Vám stručnou formou přiblížit, co se v tuto chvíli děje v naší farnosti. Časem se zde dozvíte, doufám, více.

První věcí jsou jistě nedělní mše svaté. Nyní jsou jejich časy tyto: Vraný v 8:00, Zlonice v 9:30, Černochov v 11:00. Ve farnosti se také učí náboženství, a to ve čtvrtek od 16:00. Biblické hodiny bývají obvykle na faře ve čtvrtek po mši svaté, která začíná v 18:00.

Farnost vznikla postupným slučováním více menších farností. Poslední slučování se týkalo farností Vraný, Zlonice, Peruc. Proč se velký celek sahající od Zlonic až po řeku Ohři nakonec stal “farností Zlonice”, to opravdu nevím. Sjednocováním se do majetku farnosti dostalo velké množství malých i větších pozemků, které původně patřily těm menším farnostem. Každá farnost totiž v minulosti byla hospodářsky samostatnou jednotkou, která musela svého kněze uživit a své budovy udržovat. Pozemky darované farnosti sloužily tehdy právě k tomuto účelu. Sjednocováním ovšem do majetku kromě pozemků přibylo také kolem 30 různých budov.

O pozemcích a opravách

Co se děje s příjmy z pozemků? V naprosté většině jsou využity jednak jako spoluúčasti při žádostech o dotace tam, kde jde o údržbu památkově chráněných objektů jednak jen prostě na opravy tam, kde o dotace žádat nelze.

S opravami památek je tomu takto: jakýkoliv majitel státem chráněné památky je povinen o památku pečovat. Taková péče je velice náročná, protože při opravách je obvykle nutno zachovat původní technologické postupy a použít prvky a materiály co nejpodobnější původním. Finanční náročnost takové péče je státem zohledněna formou poskytování dotací na opravy památek.

Někdo se ale dále může ptát proč ze třiceti objektů se v současné chvíli opravuje jen asi šest. Je tomu tak vpodstatě proto, že jedna právnická osoba (zde ŘKF Zlonice) nemůže žádat současně o neomezený počet dotací. Ze samotných příjmů z pozemků by přitom opravy vůbec nebylo možno uskutečnit.

Nejrozsáhlejší opravy v tuto chvíli probíhají v Panenském Týnci a ve Slavětíně. Za zmínku stojí také dosti rozsáhlá havárie hřbitovní zdi v Kmetiněvsi.

O sbírce na zvony

Tato sbírka začala za mých předchůdců, kdy celá akce bohužel nebyla dokončena. Že tím vzniklo roztrpčení dárců, není třeba vysvětlovat. Proto sbírka nyní pokračuje na transparentním účtu České spořitelny. Omylem stažená částka ze dne 24. 11. 2020 bude buď vrácena spořitelnou nebo znovu vložena farností. Nejde o výdaj související se zvony.

Lidé

Farnost jakožto právnická osoba je zastupována statutárním zástupcem, což je administrátor. Administrátor je zaměstnancem Arcibiskupství pražského. Zaměstnancem arcibiskupství je též pastorační asistentka. Pro farnost jakožto společenství je administrátor duchovním pastýřem, sídlícím ve Zlonicích a pastorační asistentka pracuje jako katechetka a varhanice a stará se o farní zpravodaj a různé další záležitosti. Sídlí na Peruci. Kromě toho máme ještě dvě další paní varhanice a mnoho lidí, kteří se nějakým způsobem podílejí na péči o některé kostely. Na některých místech jsou takovými pečovateli hlavně obce, což při tak velkém území přijímáme s povděkem. Spolek sv. Bartoloměje pečující o kostel pracuje úplně vzorovým způsobem ve Smolnici, kde ovšem kostel není v majetku farnosti. Co se týká počtu farníků, pokud bychom počítali pouze návštěvníky bohoslužeb, bude to nejvýše sto lidí.

Kontakty

Římskokatolická farnost Zlonice, Pejšova 47, 273 71 Zlonice, ičo 61896217, farnost.zlonice@gmail.com, účet 387800319/0800, transparentní účet na zvony 35-387800319/0800
Administrátor: P. Cyril Kubánek tel. 605 981 000, cyril.kubanek@gmail.com